logo
  • light
  • dark
  •  A + 
  •  A − 
  •  ¶ − 
  •  ¶ + 
  • clear
  • « Pg
  • Ypos
53


Войниците отчаяно се бяха скупчили като животни около кладенеца и се блъскаха едни в други без дори да мислят. Наоколо цареше пълен хаос. Врявата беше повсеместна. Тези от тях, които все още имаха пушки и муниции стреляха; тези от тях, които имаха ножове, ги въртяха; останалите само размахваха ръце и безнадеждно се опитваха да се предпазят. Никой не знаеше какво прави и защо го прави. В момента, съществуваше една-единствена мисъл в главите им – да се доберат до шахтата.

Макар, сцената силно да приличаше на десетки подобни от изминалите дни и седмици, в нея сега имаше една много съществена разлика. Нещото сновеше сред тях, ала за разлика от всеки друг път, не искаше да си иде след първата жертва. Боят беше започнал отдавна – когато първите от мъжете заскачаха обезумели от жажда в кладенеца, но после, звярът неусетно се бе намесил. Слезе долу посред бял ден. Толкова хубав ден, при това! Слънцето не се виждаше никъде по небето, а то самото висеше ниско, мрачно и сиво. Въздухът галеше кожата изненадващо свеж и живителен и като по ирония на съдбата, никой не усещаше нищичко от тази благодат!

Тактиката на съществото прескачаше всякакви досегашни граници, които то бе спазвало. Обезумяло от възбуда и захвърлило обичайната си предпазливост, то сновеше яростно между хората сякаш с намерение да приключи всичко тук, сега и завинаги. Изглеждаше решено да сложи точка на преследването. Беше невероятно бързо! Беше светкавично! Не се виждаше истински, защото окото едва смогваше да възприеме образа му за толкова кратко. Представляваше размазана сянка по пясъка, която не се движеше, а по-скоро изчезваше тук и се появяваше там, и единствено разпиляващите се хора, показваха местоположението му в даден момент.

Никой от войниците нямаше ни най-малка представа как да отблъснат нападението. Част от тях намираха кратък миг в бъркотията за да потърсят с поглед МакКонъхи, с надеждата да ги упъти, но последният не се виждаше никъде. Не се виждаше и Омо. И двамата бяха безследно изчезнали.

Междувременно, звярът ги притискаше все повече и повече около кладенеца, правейки избора им необичайно лесен. Този път, чудовището даже не прибираше жертвите си, а ги зарязваше да се въргалят по земята. Друга част от войниците падаха под ударите на другарите си или биваха стъпкани до смърт в мелето, но то и тях не докосваше също. За тези, които избягваха и едната и другата участ, оставаше последната алтернатива – да потънат в хладния, тъмен отвор, далеч от агонията и все по-близо до заветната, последна глътка в живота им. Тя беше единственото, за което си струваше да се помъчиш да оцелееш поне още малко. Останалото отдавна нямаше значение. Затова и се биеха за тази последна възможност!

Докато цялата суматоха продължаваше, някъде високо над главите на всички, небето изведнъж се разлюля и се разтресе. Разнесе се далечен тътен, а после удари и мълния. Сетне и още една. Светлината за миг наелектризира въздуха на хоризонта и той засия от пъргави, сини искри. Неочаквано замириса странно и остро, а вятърът изчезна. След него, и всичко друго рязко утихна. Въздухът пак натежа и едва се виждаше наоколо.

За беда, никой от войниците не успя да забележи и това. Хаосът на земята беше твърде голям и неутрализира напълно този, задаващ се от небето. Разумът на мъжете отдавна ги беше напуснал и веднъж задействани от емоциите си, те повече не можеха да спрат. Просто продължиха да се въртят в кръг и за всички тях, началото на края в момента бързо се изнизваше за да отстъпи от своя страна, мястото си на самия край.

Съвсем скоро, от небето капна първата капка, която неусетно потъна в пясъка. Само за миг, вятърът подухна отново и спря. После за известно време, светът застина напълно неподвижен и времето злокобно увисна над него, все едно че повече нищо и никога нямаше да се случи в тази ужасна пустиня. И след това, всичко най-сетне започна!


©2014 S.T. Fargo
ALL RIGHTS RESERVED!
(www.stfargo.com)

Хотел „Половин звезда“ – Глава 53 | криминално-фантастичен роман

Фантастична детективска история на S.T. Fargo – свободна за четене онлайн

Tags: научна фантастика, научно-фантастична история, фантастичен детектив, фантастична книга, фантастично криминале, фантастични романи, криминален роман, криминална проза, криминално четиво, криминални истории, детективска фантастика, детективско крими, детективски книги, частни детективи, частно ченге, кримка, мистерия, фентъзи, новела, разказ, драма, онлайн литература, S. T. Fargo, S.T.Fargo, sibelius, arneston, сибелиус, арнестън