logo
  • light
  • dark
  •  A + 
  •  A − 
  • clear
ХИЩНИК


Назад, останали са върховете |
гънките на планините |
скалите, зъберите и снега |
Там, назад, са времето |
домът ми, пещерите |
на миналото ми – света |


Лицето си отдавна съм забравил |
от чувствата си съм откъснат |
и от бъдещето се отвръщам |
Разума омразен, за да си прочистя |
и спомените ми да се разпръснат |
наопаки с хастара се обръщам |


Все надолу, пътят ми отчаяно пълзи |
във тръните извивам се и се оплитам |
с тялото си, камъните преобръщам |
Дъхът ми нервно изведнъж застива |
в плътта на другите, започвам да се взирам |
и в хищник неусетно се превръщам |


Не искам вече никога да спирам |
ала разумът опитва да ме игнорира |
с празни спомени, главата ми обгръща |
Внезапна злоба, яростна тогаз избива |
див, отчаян страх, навън напира |
че ликът предишен ми се връща |


Но новата ми джунгла силно ме прегръща |
старото ми тяло смачква и усуква |
миналото, от живота ми изтръгва |
Съзнанието ми без него, изведнъж потъва |
от земята, лепкавата кал засмуква |
и с нова форма във главата ми изсъхва |


И гол накрая, от дупката си изпълзявам |
в реката черна тихичко се плъзвам |
от разума си бързо се измивам |
С ръцете сетне, мозъка осиротял издърпвам |
и горейки от желание да го разкъсам |
алчните си, жълти зъби в него впивам!


©Sept. 1995 S.T. Fargo
(www.stfargo.com)

Хищник – поезия на S.T. Fargo

Част от стихосбирката „Човекоядна орхидея“

Tags: books, ebook, poetry, poem, rhyme, rime, stanza, verses, writing, literature, free-read, online reading, S. T. Fargo, S.T.Fargo, поезия, поема, стих, стихотворение, стихосбирка, литература, импресия, онлайн книга