logo
  • light
  • dark
  •  A + 
  •  A − 
  • clear
МОЗЪК СЪМ


Мозък съм – кървящ, пулсиращ и горещ |
Суров! |
Бъбрек съм – разложен, черен и вонящ |
Разкапан! |
Къде си кучко? Къде се скиташ? |
Ела, при мен, защото аз умрях! |


Уиски съм – горчиво и ръждиво, лепнещо |
Отровно! |
Дрога съм – зелена, гадна и изсмукваща |
Смрадлива! |
Къде си кучко? Ти никога не ме погледна |
Ела, безмълвна, погледни ме! Ела, защото аз умрях! |


Омраза съм – поглъщаща, душаща и безумна |
Идиотска! |
Страх съм – избуяващ, грозен и отблъскващ |
Неоткъснат! |
Къде си кучко? Ти никога не се усмихна |
Ела, сега поне и усмихни се! Вече аз умрях! |


Любов съм – песъчлива, суха и изсмукана |
Бездомна! |
Листо съм – жълто и разкъсано, увехнало |
Отлитащо! |
Къде си кучко? На гроба ми се изпикай, заплюй го |
Но ела, за Бога! Ела, защото вчера, аз умрях!


©Sept. 1995 S.T. Fargo
(www.stfargo.com)

Мозък съм – поезия на S.T. Fargo

Част от стихосбирката „Човекоядна орхидея“

Tags: books, ebook, poetry, poem, rhyme, rime, stanza, verses, writing, literature, free-read, online reading, S. T. Fargo, S.T.Fargo, поезия, поема, стих, стихотворение, стихосбирка, литература, импресия, онлайн книга