logo
  • light
  • dark
  •  A + 
  •  A − 
  • clear
НАПУСКАМ БАЗАТА


Напускам базата |
реве машината |
но таблото показва |
че няма пилот |
Излизам бързо навън |
бучат двигатели |
пръскат главата ми |
и изгарят в ръцете ми |
но таблото показва |
че няма пилот |


Имам ли разум |
и къде да го диря |
внезапно се питам |
Резервоарът е пълен |
уредите отчитат |
дръпвам лостовете |
да тръгна напред |
ала обратно се връщам |
защото отново |
няма пилот |


Накъдето и да се обърна |
реват изтребители |
всички излитат |
махат с крилете си |
Глутница птеродактили |
прорязват небето ми |
с извадени нокти |
се вкопчват в съдбите си |
а заглушаващата им врява |
разкъсва сърцето ми |


Тъжно се оглеждам |
в хангара съм сам |
единствен, със себе си |
Още бучат двигатели |
пръскат главата ми |
и изгарят в ръцете ми |
ала никъде няма да ида |
нито пък, самолетът ми |
защото и двамата |
нямат пилот!


©Feb. 1998 S.T. Fargo
(www.stfargo.com)

Напускам базата – поезия на S.T. Fargo

Част от стихосбирката „Човекоядна орхидея“

Tags: books, ebook, poetry, poem, rhyme, rime, stanza, verses, writing, literature, free-read, online reading, S. T. Fargo, S.T.Fargo, поезия, поема, стих, стихотворение, стихосбирка, литература, импресия, онлайн книга