logo
  • light
  • dark
  •  A + 
  •  A − 
  • clear
СЪНУВАХ


Сънувах, че всичко е наред |
Сънувах! |
Нямаше ги жълтите очи |
Водата не гореше |
Устните не се напукваха |
Себе си сънувах, призори |


Небето ме обгърна в синева |
Утринта със свежест ме обви |
Въздухът ме ороси |
А тишината ме изми |
Жена, сънувах сетне |
която нежно ме попи |


И отворих очи |
Господи, отворих очи! |
Извиках! Ослепях! |
Кръвта ме блъсна във лицето |
Пръсна се сърцето ми |
Отворих си очите и умрях!


©Mar. 1998 S.T. Fargo
(www.stfargo.com)

Сънувах – поезия на S.T. Fargo

Част от стихосбирката „Човекоядна орхидея“

Tags: books, ebook, poetry, poem, rhyme, rime, stanza, verses, writing, literature, free-read, online reading, S. T. Fargo, S.T.Fargo, поезия, поема, стих, стихотворение, стихосбирка, литература, импресия, онлайн книга